100 / 200 KILÁKŮ NA DORAZ

100 / 200 kiláků na doraz“ je cyklistická výzva s cílem ujet na libovolné trase či okruhu co nejrychleji vzdálenost 100, resp. 200 km, a věnovat za svůj výkon dobrovolný finanční příspěvek ve prospěch nadace Šance Olomouc podporující oddělení dětské hemato-onkologie v Olomouci. Doporučená výše příspěvku je 1 Kč za každý ujetý kilometr.

Termín absolvování této sólo výzvy si volí každý účastník sám, měsíce květen-červen mají bodové zvýhodnění v podobě vyššího koeficientu (viz níže).

Zájemci o absolvování této výzvy jako závod s hromadným startem, se mohou zúčastnit „Charitativního víkendu na Hané“, který se koná ve dnech 11.-12.7.2020 na Uničovsku, ze zázemím v obci Šumvald. Více o této akci zde.

Odkaz na Facebookovou stránku charitativní výzvy: https://www.facebook.com/events/778323906032428/

PRAVIDLA A TRASA

Každý účastník si může zvolit svou vlastní trasu. Záleží na každém, jestli pojede na dlouhou vyjížďku, nebo bude celou dobu kroužit na krátkém okruhu. Je povoleno – resp. doporučuje se – začít na vrcholu dlouhého kopce a poté jet po rovinaté nebo mírně svažité trase s kvalitním povrchem… A pokud možno svou vyjížďku načasovat na termín, kdy na dané trase pojedete s větrem v zádech 😊

Účastníci mohou vyjížďku absolvovat na jakýchkoliv jízdních kolech poháněných vlastní silou. Elektrokola nejsou povolena.

Účastníci absolvují vyjížďku na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv zdravotní, materiální či jinou újmu, která se účastníkovi přihodí během absolvování vyjížďky.

Účastníci jsou při plnění výzvy povinni dodržovat pravidla pohybu po veřejných komunikací a silničního provozu a chovat se šetrně k přírodě a ke svému okolí.

Pro zapsání na seznam finišerů a dárců poté musí účastníci nejpozději do 3 dnů odeslat záznam projeté trasy (viz sekce ZÁZNAM O PROJETÍ TRASY).

REGISTRACE

Účastníci se musí pro přihlášení k výzvě registrovat přes registrační formulář pro charitativní výzvy, a to ještě před absolvováním vyjížďky. Body do bodovací soutěže a zápis do výsledkové listiny bude proveden až po uhrazení charitativního příspěvku (doporučený ve výši 100 / 200 Kč). Celá výše příspěvku bude spolu s příspěvky ostatních finišerů výzvy převedena ve prospěch nadace Šance, podporující činnost hemato-onkologického dětského oddělení FN Olomouc.

Pokud chce někdo absolvovat vyjížďku ve dvojici nebo ve skupině, pro připsání bodů do poháru SOLO CHALLENGE CUPU musí charitativní příspěvek uhradit každý člen týmu. Upřednostňuji jednu společnou platbu a uvedení jména, ročníku a emailové adresy parťáků v registračním formuláři. Pokud se Váš parťák nechce zapojit do bodovací soutěže seriálu, charitativní příspěvek platit nemusí, ale bude vřele vítán a je férové jeho spoluúčast přiznat při nahlášení dosaženého času.

Příspěvek posílejte pokud možno do 7 dnů po absolvování výzvy na bankovní účet: 670100-2216784675/6210. Do zprávy pro příjemce uveďte PŘÍSPĚVEK 100/200 KILÁKŮ a své jméno a příjmení (např. PŘÍSPĚVEK 100/200 KILÁKŮ PETR NOVÁK).

VÝSLEDKOVÁ LISTINA A BODY DO POHÁRU „ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP“

Účastníci charitativní výzvy získají na základě svého času potřebného pro absolvování vyjížďky (včetně všech přestávek) body do celkového bodování poháru ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP (úplná pravidla ZDE).

Účastník s nejrychlejším časem získá 100b. Počet získaných bodů na dalších příčkách se bude odvíjet od konečného počtu absolventů výzvy. Pokud se jí například zúčastní 25 osob, účastníci na dalších příčkách získávají postupně 96b, 92b, 88b atd. Tyto body slouží jako základní body pro další výpočet. Účastníci na prvních třech místech získají navíc bonusové body: 1. místo – 10b, 2. místo – 5b, 3. místo – 3b.

Základní a bonusové body se následně násobí koeficienty obtížnosti akce, termínu absolvování, věkem a pohlavím, a účastí v páru:

Koeficient obtížnosti akce: 200 kiláků: 1,15; 100 kiláků 0,75

Koeficienty dle termínu absolvování vyjížďky: květen 1,2; červen 1,1, červenec-říjen 1

Koeficienty dle věku a pohlaví: Muži narození v roce 1971 a později mají koeficient 1. Muži narození v roce 1970 nebo dříve budou své body násobit koeficientem 1,33; ženy narozené v roce 1971 a později násobí své základní a bonusové body koeficientem 1,5; a ženy narozené v roce 1970 a dříve koeficientem 1,75.

Koeficienty pro jízdu v páru: Účastníci jedoucí v páru nebo skupině pak své celkové body násobí koeficientem 0,8.

Podrobnější pravidla bodování a postup výpočtu bodů pro různé kategorie účastníků naleznete v sekci PRAVIDLA A BODOVÁNÍ SCHC. Průběžné pořadí celého poháru naleznete v sekci (PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SCHC). Výsledková listina výzvy i celého poháru se uzavírá 31.10.2020.

FINIŠEŘI VÝZVY 100 KILÁKŮ NA DORAZ

jménočaspřevdatkatbodykoef
1.Lenka Suchánková3:42:09450m22.8.Ž+100+101,31

FINIŠEŘI VÝZVY 200 KILÁKŮ NA DORAZ

jménočaspřevdatumkatbodykoef
1.Petr Suchánek6:22:16442m3.10.M-100+101,15

CENY PRO NEJRYCHLEJŠÍ ÚČASTNÍKY

V rámci této charitativní výzvy se soutěží pouze o body do celkového hodnocení Solo Challenge Cupu. Výzvy se absolvují především pro dobrou věc a dobrý pocit a za přední umístění není možné si vybojovat slevy na startovném na akce konané v roce 2021.

GALERIE FINIŠERŮ

LENKA SUCHÁNKOVÁ zajela 100 km trasu v okolí Svitav s převýšením 450m v čase 3:42:09 a na dobročinné účely věnovala 100 Kč.
PETR SUCHÁNEK si střihnul výzvu 200km na doraz v sobotu 3.10.2020, když se rozhodl vystartovat od pramene řeky Loučné na hranici rozvodí Labe a Odry a podél Labe dojel až k jeho soutoku s Vltavou v Mělníku. Dvoustovku stihl za 6:22:16 s pouze 24 minutami přestávek a průměrnou rychlostí jízdy 33,5 km/h. Na dobročinné účely Peťa přispěl částkou 200 Kč. Díky moc.