QUINTUPLE CLUB NA ČESKÝCH KOPCÍCH

Quintuple Club na českých kopcích“ je čtveřice charitativních výzev, jejichž cílem je co nejrychleji vyšlápnout na pořadatelem vybrané české kopce pěti různými trasami během jednoho dne. Zájemci o tento druh vrchařské výzvy, kteří si zatím netroufnu na 5 výšlapů, se mohou pokusit aspoň o 4 cesty (Quadruple Club) nebo 3 cesty (Triple Club), přičemž si sami mohou vybrat, kterými cestami na dané kopce vystoupají.

Termín absolvování sólo výzvy si volí každý účastník sám, měsíce květen a červen mají bodové zvýhodnění v podobě vyššího koeficientu. Uzávěrka pro připsání bodů do žebříčku SOLO CHALLENGE CUPU je 31.10.2020.

Výzva „Dlouhé Stráně Quintuple Club“ má navíc termín závodu s hromadným startem, a to v neděli 6.9.2020 od 9.00 z Loučné nad Desnou.

Pro zapsání do výsledkové listiny a možnost získat body do seriálu Solo Challenge Cup se účastníci zavazují přispět libovolnou finanční částkou na dobročinné účely. Doporučená částka pořadatelem by mohla odpovídat 5 Kč za každou hodinu strávenou na trase. Vámi věnovaná částka bude pořadatelem v plné výši převedena ve prospěch nadace Šance podporující dětské hemato-onkologické oddělení FN Olomouc Kola dětem, jejímž posláním je získávat prostředky na pořízení prvních jízdních kol pro děti vyrůstající ve finančně hůře zabezpečených rodinách. Každý účastník se však může sám rozhodnout pro další dva charitativní projekty (Děti dětem nebo Kola dětem; více v sekci KOHO PODPORUJEME?)

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-9.png.

PRAVIDLA

Každý kopec má pořadatelem určená místa startu a přesnou trasu jednotlivých stoupání, výchozí bod výzvy, pořadí výšlapů a trasu sjezdu si však už volí každý účastník sám.

Pro vstup do Quintuple/Quadruple/Triple klubů je pro účely Solo Challenge Cup nutné všechna stoupání absolvovat v průběhu jedno kalendářního dne.

Během absolvování výzvy je možné vyměnit své kolo (např. horské za silniční nebo cyklokrosové).

Pro roky 2020-2022 jsou pořadatelem vybrány tyto 4 kopce:

DLOUHÉ STRÁNĚ (Jeseníky)

Exkurze Dlouhé Stráně – areál Kouty

PUSTEVNY + RADHOŠŤ (Beskydy)

Holiday info - Pustevny

ČERNÁ HORA (Krkonoše)

JEŠTĚD

Hotel - Liberec | Jested - trivago.cz

PRAVIDLA

Účastníci mohou vyjížďku absolvovat na jakýchkoliv jízdních kolech poháněných vlastní silou. Elektrokola nejsou povolena.

Kde to je možné, mezi jednotlivými výšlapy si mohou účastníci vyměnit kolo z horského/cyklokrosového na silniční.

Účastníci absolvují vyjížďku na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv zdravotní, materiální či jinou újmu, která se účastníkovi přihodí během absolvování vyjížďky.

Účastníci jsou při plnění výzvy povinni dodržovat pravidla pohybu po veřejných komunikací a silničního provozu a chovat se šetrně k přírodě a ke svému okolí.

Účastníci jsou povinni odeslat fotografii neprodleně po zahájení výzvy a na konci každého stoupání. Pro zapsání na seznam finišerů a dárců poté musí účastníci nejpozději do 3 dnů odeslat záznam projeté trasy (viz sekce ZÁZNAM O PROJETÍ TRASY).

REGISTRACE

Účastníci se musí pro přihlášení k výzvě registrovat přes formulář pro charitativní výzvy, a to ještě před absolvováním vyjížďky. Body do bodovací soutěže a zápis do výsledkové listiny bude proveden až po uhrazení charitativního příspěvku ve výši 100 Kč (platbu stačí provést až po absolvování výzvy). Celá výše příspěvku bude spolu s příspěvky ostatních finišerů výzvy převedena ve prospěch nadace Kola dětem, jejímž posláním je získávat prostředky na pořízení prvních jízdních kol pro děti vyrůstající ve finančně hůře zabezpečených rodinách.

Pokud chce někdo absolvovat vyjížďku ve dvojici nebo ve skupině, pro připsání bodů do poháru SOLO CHALLENGE CUPU musí charitativní příspěvek uhradit každý člen týmu. Upřednostňuji jednu společnou platbu a uvedení jména, ročníku a emailové adresy parťáků v registračním formuláři. Pokud se Váš parťák nechce zapojit do bodovací soutěže seriálu, charitativní příspěvek platit nemusí, ale bude vřele vítán a je férové jeho spoluúčast přiznat při nahlášení dosaženého času.

Poplatek posílejte pokud možno do 7 dnů po absolvování výzvy na bankovní účet: 670100-2216784675/6210. Do zprávy pro příjemce uveďte PŘÍSPĚVEK QUADRUPLE CLUB + NÁZEV KOPCE a své jméno a příjmení (např. PŘÍSPĚVEK QUADRUPLE CLUB DLOUHÉ STRÁNĚ PETR NOVÁK).

Za každý další pokus o zlepšení svého času, který mu bude zapsán do listiny finišerů, musí účastník přispět další stokorunou. Každému účastníkovi se do výsledkové listiny zapisuje nejlepší čas.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA A BODY DO POHÁRU „ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP“

Účastníci charitativní výzvy získají na základě svého času potřebného pro absolvování vyjížďky (včetně všech přestávek) body do celkového bodování poháru ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP (úplná pravidla ZDE).

Každý kopec má svou vlastní výsledkovou listinu, platnou do 31.10.2022. Body však jednotliví účastníci získávají pouze v roce, ve kterém výzvu absolvovali, přestože jejich čas v listině zůstává.

Výsledková listina výzvy i celého poháru se pro výpočet bodů uzavírá 31.10.2020. Přesné počty bodů po zohlednění koeficientů za obtížnost vyjížďky, termínu absolvování, věku a pohlaví, budou zveřejněny do 15.11.2020, stejně jako celkové bodování poháru.

Průběžné pořadí a dosažené časy všech dosavadních absolventů výzvy naleznete v sekcích jednotlivých kopců, aktuální bodové zisky jednotlivých finišerů budou aktualizovány vždy do cca 5 dnů po skončení kalendářního měsíce. Průběžné pořadí celého poháru naleznete v sekci (PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SCHC).

Účastník s nejrychlejším časem získá 100b. Počet získaných bodů na dalších příčkách se bude odvíjet od konečného počtu absolventů výzvy. Pokud se jí například zúčastní 25 osob, účastníci na dalších příčkách získávají postupně 96b, 92b, 88b atd. Tyto body slouží jako základní body pro další výpočet. Účastníci na prvních třech místech získají navíc bonusové body: 1. místo – 10b, 2. místo – 5b, 3. místo – 3b.

Základní a bonusové body se následně násobí koeficienty obtížnosti akce, termínu absolvování, věkem a pohlavím, a účastí v páru:

Koeficienty obtížnosti jsou pro jednotlivé kopce různé a jsou uvedeny u výsledkových listin. : 

Koeficienty dle termínu absolvování vyjížďky: květen 1,2; červen 1,1, červenec-říjen 1

Koeficienty dle věku a pohlaví: Muži narození v roce 1971 a později mají koeficient 1. Muži narození v roce 1970 nebo dříve budou své body násobit koeficientem 1,33; ženy narozené v roce 1971 a později násobí své základní a bonusové body koeficientem 1,5; a ženy narozené v roce 1970 a dříve koeficientem 1,75.

Koeficienty pro jízdu v páru: Účastníci jedoucí v páru nebo skupině pak své celkové body násobí koeficientem 0,8.

Podrobnější pravidla bodování a postup výpočtu bodů pro různé kategorie účastníků naleznete v sekci PRAVIDLA A BODOVÁNÍ SCHC.

CENY PRO NEJRYCHLEJŠÍ ÚČASTNÍKY

Za absolvování výzvy si mohou účastníci pouze vyjet body do celkového hodnocení a dobrý pocit. Slevy na startovném na akce konané v příštím roce u této výzvy nejsou.