PROPOZICE SPRINT NAPŘÍČ ČR

Sprint napříč ČR“ je charitativní výzva s cílem co nejrychleji přejet celou Českou republiku, z Aše do Hrčavy nebo naopak. Trasa není pevně stanovená, zájemci o absolvování výzvy mohou požádat o trasu doporučenou pořadatelem, která měří 625km, vede po silnicích nižší třídy, má co nejvíce rovinatý profil, a vyhýbá se Praze. Za absolvování vyjížďky se účastníci zavazují přispět 5 Kč za každou hodinu strávenou na trase ve prospěch nadace Šance podporující dětské hemato-onkologické oddělení FN Olomouc.

Termín sólo výzvy si volí každý účastník sám, měsíce květen a červen mají pro účely Solo Challenge Cupu bodové zvýhodnění v podobě vyššího koeficientu (viz níže). Uzávěrka pro připsání bodů do žebříčku je 31.10.2020.

Termín absolvování výzvy s hromadným startem je ve čtvrtek 11.6. se startem z Aše. Akce je určená pouze pro max 30 účastníků

Odkaz na Facebookovou stránku vyjížďky:

TRASA

Každý účastník si může zvolit svou vlastní trasu, na vyžádání je však možné nechat si doporučit trasu vybranou pořadatelem. Zájemci ji po vyplnění registračního formuláře obdrží mailem v gpx souboru.

Celková délka a převýšení: 625km; cca 6000m+

Koncové body: Aš a Hrčava, účastníci si mohou vybrat směr