SPRINT NAPŘÍČ ČR

Sprint napříč ČR“ je charitativní výzva, jejímž cílem je co nejrychleji přejet celou Českou republiku, z Aše do Hrčavy nebo naopak. Trasa není pevně stanovená, zájemci o absolvování výzvy však mohou požádat o trasu doporučenou pořadatelem, která měří 625 km, vede po silnicích nižší třídy, má co nejvíce rovinatý profil, a vyhýbá se Praze.

Pro zapsání do výsledkové listiny a možnost získat body do seriálu Solo Challenge Cup se účastníci zavazují přispět libovolnou finanční částkou na dobročinné účely. Doporučená částka pořadatelem by mohla odpovídat 5 Kč za každou hodinu strávenou na trase. Vámi věnovaná částka bude pořadatelem v plné výši převedena ve prospěch nadace Šance podporující dětské hemato-onkologické oddělení FN Olomouc. Každý účastník se však může rozhodnout věnovat svůj příspěvek pro další dva charitativní projekty (Děti dětem nebo Kola dětem; více v sekci KOHO PODPORUJEME?) po jejich uvedení v registračním formuláři.

Termín sólo výzvy si volí každý účastník sám, měsíce květen a červen mají pro účely Solo Challenge Cupu bodové zvýhodnění v podobě vyššího koeficientu (viz níže). Uzávěrka pro připsání bodů do žebříčku je 31.10.2020.

TRASA

Každý účastník si může zvolit svou vlastní trasu, na vyžádání je však možné nechat si doporučit trasu vybranou pořadatelem. Zájemci ji po vyplnění registračního formuláře pro charitativní výzvy obdrží mailem v gpx souboru.

Celková délka a převýšení doporučené trasy: 625km/cca 6000m+

Koncové body:

  • Aš (kemp pod rozhlednou)
  • Hrčava (trojmezí ČR/SR/PL)

Účastníci si mohou sami vybrat směr, kterým pojedou.

PRAVIDLA

Účastníci mohou výzvu absolvovat na jakýchkoliv jízdních kolech poháněných vlastní silou. Elektrokola nejsou povolena.

Účastníci absolvují výzvu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv zdravotní, materiální či jinou újmu, která se účastníkovi přihodí během absolvování výzvy.

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pohybu po veřejných komunikací a silničního provozu a chovat se šetrně k přírodě a ke svému okolí.

Výzva se jede nonstop a záleží pouze na samotných účastnících, kdy a na jak dlouho závod přeruší za účelem nákupu, odpočinku, občerstvení nebo spánku.

Účastníci si řeší občerstvení během výzvy sami – mohou využít restaurační zařízení, mohou požádat o jídlo, vodu, nocleh či pomoc s řešením technických potíží místní obyvatele a kolemjdoucí, tato pomoc však nesmí být domluvena předem. V případě, že si účastníci rozloží vyjížďku do více dnů, pro přespání mohou účastníci využít komerční ubytovací zařízení, stanovat nebo spát pod širákem.

Účastník mají povinnost průběžně informovat o své aktuální poloze. Účastník musí informovat pořadatele v okamžiku zahájení a ukončení výzvy a nejpozději do 3 dnů odeslat záznam projeté trasy (z navigace nebo aplikace typu Strava apod.). V případě předčasného ukončení výzvy zašlou účastníci neprodleně zprávu pořadateli. Dopravu na místo startu či do cíle si řeší účastníci sami. 

Obecná pravidla a pravidla zaznamenávání trasy naleznete v sekcích ZÁZNAM O PROJETÍ TRASY a KOMUNIKACE S POŘADATELEM.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA A BODY DO POHÁRU „ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP“

Účastník s nejrychlejším časem vyjížďky získá 100b. Počet získaných bodů na dalších příčkách se bude odvíjet od konečného počtu absolventů vyjížďky. Pokud se dané akce například zúčastní 25 osob, účastníci na dalších příčkách získávají postupně 96b, 92b, 88b atd. Tyto body slouží jako základní body pro další výpočet. Účastníci na prvních třech místech získají navíc bonusové body: 1. místo – 10b, 2. místo – 5b, 3. místo – 3b.

Koeficient obtížnosti vyjížďky: 1,66

Koeficienty dle termínu absolvování vyjížďky:květen 1,2; červen 1,1

Koeficienty dle věku a pohlaví: Muži narození v roce 1971 a později mají koeficient 1. Muži narození v roce 1970 nebo dříve budou své body násobit koeficientem 1,33; ženy narozené v roce 1971 a později násobí své základní a bonusové body koeficientem 1,5; a ženy narozené v roce 1970 a dříve koeficientem 1,75.

Koeficient pro jízdu v páru: Účastníci jedoucí v páru nebo skupině pak své celkové body násobí koeficientem 0,8.

Výsledková listina výzvy i celého poháru se uzavírá 31.10.2020. Přesné počty bodů po zohlednění koeficientů za obtížnost vyjížďky, termínu absolvování, věku a pohlaví, budou zveřejněny do 15.11.2020, stejně jako celkové bodování poháru. Průběžné pořadí celého poháru naleznete v sekci (PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SCHC).

FINIŠEŘI CHARITATIVNÍ VÝZVY „SPRINT NAPŘÍČ ČR“

jménočasdatkatbodykoef
1.J. Vaňátka2d7h45m6.9.M-100+101,33
F. Kaufmann2d7h45m6.9.M-100+101,33
KOEFICIENTY OBTÍŽNOSTI
kompletní výzva 1,66
nekompletní výzva: 100-250km 1, 250-400km 1,2, 400-600km 1,4

GALERIE FINIŠERŮ

Na druhý pokus, ale přece! HONZA VAŇÁTKA A FILIP KAUFMANN, poté, co je napoprvé zastavil déšť, se na začátku záři vydali opět na trasu Sprintu napříč republikou a do Hrčavy dorazili za 2dny 7hod a 45min.