ROZKOŠNÝCH I PEKELNÝCH 200 KM BROUMOVSKEM A POMETUJÍM

„Rozkošných i pekelných 200 km Broumovskem a Pometujím“ je celý název cca 200km trasy krajinou Aloise Jiráska, oblastí Broumovska, Podkrkonoší, Teplicko-Adršpašských skal, Babiččina údolí, okolo vodní nádrže Rozkoš a městečky a vesnicemi Pometují. Název je odvozen nejen jednak od dvou zajímavostí na trase, ale také protože střídá pohodové úseky podél řek po vyasfaltovaných cyklostezkách a silnicích s technicky obtížnějšími úseky po pěšinách a kamenitých cestách.

trasa vede srdcem skalnatého Broumovska

Cyklisté, kteří se rozhodnou pojmout svůj výlet „na pohodu“ a nejet na čas, si určitě rádi dopřejí pauzy na procházku mezi skalními útvary, krátký výšlap na některou z vyhlídek, nebo zastávku v zámku Ratibořice. Trasa je pevně stanovená, ale tvoří okruh a účastníci si mohou vybrat libovolný bod startu i směr, ve kterém ji absolvují. Krátká trasa měří cca 141km a vynechává několik méně atraktivních zajížděk.

vodní nádrž Rozkoš

Termín sólo vyjížďky si volí každý účastník sám, měsíce květen-červen mají bodové zvýhodnění v podobě vyššího koeficientu (viz níže). Uzávěrka pro připsání bodů do žebříčku SOLO CHALLENGE CUPU je 31.10.2020.

Odkaz na Facebookovou stránku vyjížďky: https://www.facebook.com/events/969822683468837/

HLAVNÍ TRASA

Celková délka a převýšení: 200km/3000m+

Místo startu: libovolné – trasa vede přes anebo poblíž mj. České Skalice, Náchodu, Hronova, Nového města, Teplic a Police n. Metují, Červeného Kostelce nebo Rtyně v Podkrkonoší

Trasa a zajímavosti: Česká Skalice – zámek Ratibořice – Babiččino údolí – zřícenina Vízmburk – Rtyně v Podkrkonoší – Malé Svatoňovice – rozhledna Žaltman – okolí Teplicko-Adršpašských skal – Broumovské skály – Police nad Metují – Ostaš – Hronov – Frymburk – Klopotovské údolí – Nové Město nad Metují – Peklo – vodní nádrž Rozkoš

KRÁTKÁ TRASA měří cca 141km, má převýšení 2500m a vynechává několik méně atraktivních zajížděk.

VYBAVENÍ

Doporučené kolo: horské nebo cyklokrosové s širokými plášti (cca 40mm+).

Povinná výbava: cyklistická přilba, mobilní telefon pro kontakt s pořadatelem,

Doporučená výbava: GPS přístroj, goretexová bunda, přední i zadní světlo

PRAVIDLA

Účastníci mohou vyjížďku absolvovat na jakýchkoliv jízdních kolech poháněných vlastní silou. Elektrokola nejsou povolena.

Účastníci absolvují vyjížďku na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv zdravotní, materiální či jinou újmu, která se účastníkovi přihodí během absolvování vyjížďky.

Účastníci musí projet trasu přesně tak, jak ji obdrží od pořadatele v gpx formátu. Pokud se rozhodnou ji opustit (např. z důvodu nákupu potravin nebo řešení technických problémů), musí se na ni následně vrátit přesně v místě, kde ji opustili.

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pohybu po veřejných komunikací a silničního provozu a chovat se šetrně k přírodě a ke svému okolí.

Vyjížďka se jede nonstop a záleží pouze na samotných účastnících, kdy a na jak dlouho závod přeruší za účelem nákupu, odpočinku, občerstvení nebo spánku.

Účastníci si řeší občerstvení během vyjížďky sami – mohou využít restaurační zařízení, mohou požádat o jídlo, vodu, nocleh či pomoc s řešením technických potíží místní obyvatele a kolemjdoucí, tato pomoc však nesmí být domluvena předem. V případě, že si účastníci rozloží vyjížďku do více dnů, pro přespání mohou účastníci využít komerční ubytovací zařízení, stanovat nebo spát pod širákem.

Účastník mají povinnost průběžně informovat ostatní o své aktuální poloze, a to ihned po dosažení bodů předem stanovených pořadatelem a vždy na konci dne. Účastník musí poté informovat pořadatele v okamžiku ukončení vyjížďky a nejpozději do 3 dnů odeslat záznam projeté trasy (z navigace nebo aplikace typu Strava apod.). V případě předčasného ukončení vyjížďky zašlou účastníci informační SMS na číslo, které obdrží od pořadatele před startem. Dopravu na místo startu či do cíle si v tomto případě řeší účastníci sami. 

Obecná pravidla a pravidla zaznamenávání trasy naleznete v sekcích ZÁZNAM O PROJETÍ TRASY a KOMUNIKACE S POŘADATELEM.

Jestřebí bouda

REGISTRACE

Každý zájemce o účast v seriálu má první, a poté každou čtvrtou, vyjížďku zdarma, ale musí se na ni registrovat prostřednictvím jednotného REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, který je společný pro všechny vyjížďky SOLO CHALLENGE CUPu. Pro registraci na tuto vyjížďku uveďte v kolonce „Název vyjížďky“ text „Rozkošných 200 km Broumovskem“.

O pravidlech registrace a podmínkách při provádění více registrací naráz nebo pro registrování více osob v rámci jedné vyjížďky naleznete v sekci REGISTRACE A PLATBY.

Účastníci obdrží přesnou trasu, a mohou si vyjet body do bodovací soutěže a budou zapsáni do výsledkové listiny po uhrazení organizačního poplatku ve výši 100 Kč/osoba.

Poplatek posílejte nejpozději do 7 dnů po registraci na bankovní účet: 670100-2216784675/6210. Do zprávy pro příjemce uveďte REGISTRACE ORLICKÁ MAGISTRÁLA a své jméno a příjmení (např. REGISTRACE ORLICKÁ MAGISTRÁLA PETR NOVÁK).

VÝSLEDKOVÁ LISTINA A BODY DO POHÁRU „ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP“

Účastníci akce získají na základě svého času potřebného pro absolvování vyjížďky (včetně všech přestávek) body do celkového bodování poháru ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP (úplná pravidla ZDE). Výsledková listina vyjížďky i celého poháru se uzavírá 31.10.2020. Přesné počty bodů po zohlednění koeficientů za obtížnost vyjížďky, termínu absolvování, věku a pohlaví, budou zveřejněny do 15.11.2020, stejně jako celkové bodování poháru.

Účastník s nejrychlejším časem vyjížďky získá 100b. Počet získaných bodů na dalších příčkách se bude odvíjet od konečného počtu absolventů vyjížďky. Pokud se dané akce například zúčastní 25 osob, účastníci na dalších příčkách získávají postupně 96b, 92b, 88b atd. Tyto body slouží jako základní body pro další výpočet. Účastníci na prvních třech místech získají navíc bonusové body: 1. místo – 10b, 2. místo – 5b, 3. místo – 3b.

Základní a bonusové body se následně násobí koeficienty obtížnosti akce, termínu absolvování, věkem a pohlavím, a účastí v páru. Podrobnější pravidla bodování a postup výpočtu bodů pro různé kategorie účastníků naleznete v sekci PRAVIDLA A BODOVÁNÍ SCHC.

POŘADÍ FINIŠERŮ TRASY „ROZKOŠNÝCH I PEKELNÝCH 200 KM BROUMOVSKEM A POMETUJÍM

HLAVNÍ TRASA

jménočasdatkatbodykoef
1.Petr Suchánek12h56m016.7.M-1101,25
KOEFICIENT OBTÍŽNOSTI
kompletní trasa 1,25
nekompletní trasa. 100-150km 1; 150-180km 1,1,

KRÁTKÁ TRASA

jménočasdatkatbodykoef
KOEFICIENT OBTÍŽNOSTI 1

CENY PRO NEJRYCHLEJŠÍ ÚČASTNÍKY

HLAVNÍ TRASA:

Účastník s nejrychlejším časem získá poukaz na startovné zdarma na jakoukoliv akci *) pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník s druhým nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník na třetím místě obdrží poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Nejrychlejší žena obdrží poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

4.-10. místo – poukaz na slevu 20 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru

*) Na všechny jednotlivé akce pořádané v roce 2021 bude vyčleněno maximálně 20 míst pro vítěze vyjížděk SOLO CHALLENGE CUPu. Pokud by mělo více vítězů jednotlivých vyjížděk zájem o stejný závod (např. EuroPeaks 1500), přednostní právo dostanou účastníci s vyšším počtem bodů v celkovém pořadí SOLO CHALLENGE CUPu a účastníci dále v pořadí si budou muset vybrat jinou akci, u které budou moci uplatnit startovné zdarma.

KRÁTKÁ TRASA:

Účastník s nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník s druhým nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník na třetím místě obdrží poukaz na slevu 25 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Nejrychlejší žena obdrží poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

4.-10. místo – poukaz na slevu 10 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru

Účastníci na předních místech si navíc svým výkonem a ziskem bodů v celkové soutěži seriálu zajistí přednostní registrace na akce pořádané v roce 2021. Předběžný program k nahlédnutí zde.

GALERIE FINIŠERŮ

Prvním úspěšným finišerem se stal Petr Suchánek jezdící v barvách Bike Clubu Svitavy v čase 12:56:01

FOTOGALERIE TRASY

Fotografie z trasy od Petra Suchánka