VE STOPÁCH RAMPUŠÁKA

Ve stopách Rampušáka“ je cca 150km vyjížďka na horských kolech vedoucí převážně po zpevněných lesních cestách a silnicích nižší třídy v oblasti Zábřežské vrchoviny, Suchého vrchu a okrajově také Hanušovické vrchoviny. Název vyjížďky neodkazuje pouze na jméno „vládce“ Orlických hor, ale také na kdysi oblíbený závod horských kol Rampušák, jehož trasa vedla zčásti stejnou oblastí. Trasa patří z hlediska profilu a vzdálenosti k nejlehčím vyjížďkám v seriálu a je skvělá třeba pro první fázi vytrvalostní přípravy, tedy na jaro, kdy může být ještě ve vyšších polohách sníh a kdy si účastníci nejvíce užijí jízdu krásnými údolími řek Moravská Sázava nebo Březná, podél vodní nádrže Nemilka, nebo výhledů na zelenající se pastviny. Perličkou vyjížďky je úsek po křížové cestě ke klášteru Hedeč.

Právě pestrost trasy je velkou předností této vyjížďky, spolu s minimálním provozem na lesních cestách i okresních silnicích. Hlavní trasa zajíždí až do opevněné oblasti okolo tvrze Bouda či na Suchý vrch a přes vesnice a chatařské osady Lanškrounska. Trasa má vlnitý terén s nepříliš prudkými, spíše táhlými, stoupáními, přesto zavede účastníky dvakrát do nadmořské výšky téměř 1000m. Trasa je pevně stanovená, ale tvoří okruh a účastníci si mohou vybrat libovolný bod startu i směr, ve kterém ji absolvují.

Hartíkov - Vesnice | Turistika.cz
krajina Zábřežské vrchoviny

Termín sólo vyjížďky si volí každý účastník sám, měsíce květen-červen mají bodové zvýhodnění v podobě vyššího koeficientu (viz níže). Uzávěrka pro připsání bodů do žebříčku SOLO CHALLENGE CUPU je 31.10.2020.

Odkaz na Facebookovou stránku vyjížďky: https://www.facebook.com/events/465606100895866/

Rozhledna Val | BerkoviNaKolech
cesta k rozhledně Vál

HLAVNÍ TRASA

Celková délka a převýšení: 150km/2800m+

Místo startu: libovolné – trasa vede přes a nebo poblíž mj. Zábřeh, Tatenice, Lanškroun, Červenou vodu nebo Králíky

Trasa: Růžové údolí – vodní nádrž Nemilka – Hoštejn – Hynčina – rekreační oblast Bozeňov – Koruna – Albrechtice – Výprachtice – Suchý vrch – tvrz Bouda – klášter Hedeč – rozhledna Vál – svatá Trojice – Janoušov – Hartíkov – Hanbalek – údolí Březné – Drozdov

Nejvyšší bod: rozhledna Suchý vrch (975m)

KRÁTKÁ TRASA měří jen 117km, má převýšení 2200m a vynechává zajížďku na Suchý vrch a Svatou Trojici (které jsou součástí jiných vyjížděk).

TIP NA VÍKENDOVOU KOMBINACI: Vyjížďku je možné zkombinovat např. v rámci víkendového výletu po Zábřežsku se silniční vyjížďkou „Zábřežská pila“, při zázemí v okolí Červené vody s MTB vyjížďkou „Králickým Sněžníkem až do Oblak“, v okolí Jablonného n. Orlicí pak s vyjížďkou „Orlická magistrála“. Případně je možné vyjížďku zkombinovat po cestě z/do Jeseníků, kde je těch možností spousta.

VYBAVENÍ

Doporučené kolo: horské nebo cyklokrosové se středně širokými plášti (cca 35mm+).

Povinná výbava: cyklistická přilba, mobilní telefon pro kontakt s pořadatelem,

Doporučená výbava: GPS přístroj, goretexová bunda, přední i zadní světlo

Bledule lákají na jarní procházku do údolí řeky Březné na ...
údolí Březné

PRAVIDLA

Účastníci mohou vyjížďku absolvovat na jakýchkoliv jízdních kolech poháněných vlastní silou. Elektrokola nejsou povolena.

Účastníci absolvují vyjížďku na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv zdravotní, materiální či jinou újmu, která se účastníkovi přihodí během absolvování vyjížďky.

Účastníci musí projet trasu přesně tak, jak ji obdrží od pořadatele v gpx formátu. Pokud se rozhodnou ji opustit (např. z důvodu nákupu potravin nebo řešení technických problémů), musí se na ni následně vrátit přesně v místě, kde ji opustili.

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pohybu po veřejných komunikací a silničního provozu a chovat se šetrně k přírodě a ke svému okolí.

Vyjížďka se jede nonstop a záleží pouze na samotných účastnících, kdy a na jak dlouho závod přeruší za účelem nákupu, odpočinku, občerstvení nebo spánku.

Účastníci si řeší občerstvení během vyjížďky sami – mohou využít restaurační zařízení, mohou požádat o jídlo, vodu, nocleh či pomoc s řešením technických potíží místní obyvatele a kolemjdoucí, tato pomoc však nesmí být domluvena předem. V případě, že si účastníci rozloží vyjížďku do více dnů, pro přespání mohou účastníci využít komerční ubytovací zařízení, stanovat nebo spát pod širákem.

Účastník mají povinnost průběžně informovat ostatní o své aktuální poloze, a to ihned po dosažení bodů předem stanovených pořadatelem a vždy na konci dne. Účastník musí poté informovat pořadatele v okamžiku ukončení vyjížďky a nejpozději do 3 dnů odeslat záznam projeté trasy (z navigace nebo aplikace typu Strava apod.). V případě předčasného ukončení vyjížďky zašlou účastníci informační SMS na číslo, které obdrží od pořadatele před startem. Dopravu na místo startu či do cíle si v tomto případě řeší účastníci sami. 

Obecná pravidla a pravidla zaznamenávání trasy naleznete v sekcích ZÁZNAM O PROJETÍ TRASY a KOMUNIKACE S POŘADATELEM.

REGISTRACE

Každý zájemce o účast v seriálu má první, a poté každou čtvrtou, vyjížďku zdarma, ale musí se na ni registrovat prostřednictvím jednotného REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, který je společný pro všechny vyjížďky SOLO CHALLENGE CUPu. Pro registraci na tuto vyjížďku uveďte v kolonce „Název vyjížďky“ text „Ve stopách Rampušáka“.

O pravidlech registrace a podmínkách při provádění více registrací naráz nebo pro registrování více osob v rámci jedné vyjížďky naleznete v sekci REGISTRACE A PLATBY.

Účastníci obdrží přesnou trasu, a mohou si vyjet body do bodovací soutěže a budou zapsáni do výsledkové listiny po uhrazení organizačního poplatku ve výši 100 Kč/osoba.

Poplatek posílejte nejpozději do 7 dnů po registraci na bankovní účet: 670100-2216784675/6210. Do zprávy pro příjemce uveďte REGISTRACE RAMPUŠÁK a své jméno a příjmení (např. REGISTRACE RAMPUŠÁK PETR NOVÁK).

údolí Hraničního potoka

VÝSLEDKOVÁ LISTINA A BODY DO POHÁRU „ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP“

Účastníci akce získají na základě svého času potřebného pro absolvování vyjížďky (včetně všech přestávek) body do celkového bodování poháru ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP (úplná pravidla ZDE). Výsledková listina vyjížďky i celého poháru se uzavírá 31.10.2020. Přesné počty bodů po zohlednění koeficientů za obtížnost vyjížďky, termínu absolvování, věku a pohlaví, budou zveřejněny do 15.11.2020, stejně jako celkové bodování poháru. Průběžné pořadí celého poháru naleznete v sekci (PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SCHC).

Účastník s nejrychlejším časem vyjížďky získá 100b. Počet získaných bodů na dalších příčkách se bude odvíjet od konečného počtu absolventů vyjížďky. Pokud se dané akce například zúčastní 25 osob, účastníci na dalších příčkách získávají postupně 96b, 92b, 88b atd. Tyto body slouží jako základní body pro další výpočet. Účastníci na prvních třech místech získají navíc bonusové body: 1. místo – 10b, 2. místo – 5b, 3. místo – 3b.

Základní a bonusové body se následně násobí koeficienty obtížnosti akce, termínu absolvování, věkem a pohlavím, a účastí v páru:

Koeficient obtížnosti akce: hlavní trasa 1,25; krátká trasa 1

Koeficienty dle termínu absolvování vyjížďky: květen 1,2; červen 1,1

Koeficienty dle věku a pohlaví: Muži narození v roce 1971 a později mají koeficient 1. Muži narození v roce 1970 nebo dříve budou své body násobit koeficientem 1,33; ženy narozené v roce 1971 a později násobí své základní a bonusové body koeficientem 1,5; a ženy narozené v roce 1970 a dříve koeficientem 1,75.

Koeficienty pro jízdu v páru: Účastníci jedoucí v páru nebo skupině pak své celkové body násobí koeficientem 0,8.

Podrobnější pravidla bodování a postup výpočtu bodů pro různé kategorie účastníků naleznete v sekci PRAVIDLA A BODOVÁNÍ SCHC.

FINIŠEŘI TRASY „VE STOPÁCH RAMPUŠÁKA“

HLAVNÍ TRASA

jméno časdatkatbodykoef
1.Petr Suchánek10:27:2515.8.M-100+101,25
2.Petr Plesník13:10:196.6.M-85+51,375

KRÁTKÁ TRASA

jméno časdatkatbodykoef
1.Petr Dostál9h26m396.6.M-100+101,1

CENY PRO NEJRYCHLEJŠÍ ÚČASTNÍKY

HLAVNÍ TRASA:

Účastník s nejrychlejším časem získá poukaz na startovné zdarma na jakoukoliv akci *) pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník s druhým nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník na třetím místě obdrží poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Nejrychlejší žena obdrží poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

4.-10. místo – poukaz na slevu 20 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru

*) Na všechny jednotlivé akce pořádané v roce 2021 bude vyčleněno maximálně 20 míst pro vítěze vyjížděk SOLO CHALLENGE CUPu. Pokud by mělo více vítězů jednotlivých vyjížděk zájem o stejný závod (např. EuroPeaks 1500), přednostní právo dostanou účastníci s vyšším počtem bodů v celkovém pořadí SOLO CHALLENGE CUPu a účastníci dále v pořadí si budou muset vybrat jinou akci, u které budou moci uplatnit startovné zdarma.

KRÁTKÁ TRASA:

Účastník s nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník s druhým nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník na třetím místě obdrží poukaz na slevu 25 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Nejrychlejší žena obdrží poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

4.-10. místo – poukaz na slevu 10 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru

Účastníci na předních místech si navíc svým výkonem a ziskem bodů v celkové soutěži seriálu zajistí přednostní registrace na akce pořádané v roce 2021. Předběžný program k nahlédnutí zde.

Údolí Moravské Sázavy na Lanškrounsku je plné pokladů | Pardubice
údolí Moravské Sázavy

GALERIE FINIŠERŮ

Prvním finišerem krátké trasy se stal Petr Dostál z Vysoké nad Labem s časem 9:26:39.
Prvním finišerem hlavní trasy je Petr Plesník ze Šumperku, který vyjížďku absolvoval za 13:00:19. K jeho času byla přičtena 10 minutová penalizace za špatně projeté dva úseky trasy.