ORLICKO-JESENICKÁ TŘÍSTOVKA

Orlicko-Jesenická třístovka“ je cca 313km dlouhá silniční vyjížďka s převýšením cca 5100m spojující významná sedla a vrcholy Orlických hor a Jeseníků, které lze zdolat na silničním kole. Kromě horských sedel zavede trasa účastníky také do malebných vesniček Orlicka, okolo válečných bunkrů, na Zemskou bránu, na rozhlednu Suchý vrch, vodní nádrž Pastviny nebo okolo poutního kostela se skleněnou střechou v Neratově. Hlavními hřeby vyjížďky jsou stoupání k horní nádrž Dlouhé Stráně a k rozhledně Velká Deštná. Krátká trasa měří 235km.

Trasa mezi jednotlivými vrcholy je pevně stanovená, ale tvoří okruh a účastníci si mohou vybrat libovolný bod startu i směr, ve kterém trasu absolvují. Trasu je možné relativně pohodlně absolvovat na silničním kole, vede po spíše kvalitních silnicích nižších tříd, částečně po silnici č.11, trochu horší povrch je na hřebeni Orlických hor a na Mezivrší.

Termín sólo vyjížďky si volí každý účastník sám, měsíce květen a červen mají bodové zvýhodnění v podobě vyššího koeficientu (viz níže). Uzávěrka pro připsání bodů do žebříčku SOLO CHALLENGE CUPU je 31.10.2020.

Odkaz na Facebookovou stránku vyjížďky: https://www.facebook.com/events/2500468423547628/

Masarykova chata na sedle Šerlich

HLAVNÍ TRASA

Celková délka a převýšení: 313km; 5100m+

Trasa: Jablonné n. Orlicí – Pastviny – Rokytnice n. Orlicí – Panský vrch – sedlo Mezivrší – sedlo Šerlich – poutní kostel Neratov – Zemská brána –Králíky – Klepáč – Dolní Morava – Staré Město p. Sněž. – Branná – Přemyslovské sedlo – horní nádrž PVE Dlouhé Stráně – Velké Losiny – Hanušovice – Hanbalek – Červená voda – Suchý vrch – Orličky

Nejvyšší bod: horní nádrž PVE Dlouhé Stráně 1348m

KRÁTKÁ TRASA má délku 248km a převýšení 4100m, vynechává přejezd Červenovodského sedla a sedla Mezivrší a několik zajížďek v okolí Králíků a Hanušovic.

TIP NA VÍKENDOVOU KOMBINACI: Vyjížďku je možné zkombinovat např. v rámci víkendového výletu po Orlicku s MTB vyjížďkou „Orlická magistrála“ nebo „Ve stopách Rampušáka“, při výchozím bodu v okolí Červené vody s MTB vyjížďkou „Králickým Sněžníkem do Oblak“, při výchozím bodu v Jeseníkách např. s charitativní akcí „Koruny Jeseníků apod“. Pokročilí vytrvalci pak mohou spojit s „Ospalým venkovem Jesenicka“, což už bude v součtu přes 650km.

Nejvyšší a nejhezčí bod trasy – přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

VYBAVENÍ

Doporučené kolo: silniční s plášti cca 28mm.

Povinná výbava: cyklistická přilba, mobilní telefon pro kontakt s pořadatelem

Doporučená výbava: GPS přístroj, goretexová bunda, přední i zadní světlo,

stoupání do sedla Šerlich

PRAVIDLA

Účastníci mohou vyjížďku absolvovat na jakýchkoliv jízdních kolech poháněných vlastní silou. Elektrokola nejsou povolena.

Účastníci absolvují vyjížďku na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv zdravotní, materiální či jinou újmu, která se účastníkovi přihodí během absolvování vyjížďky.

Účastníci musí projet trasu přesně tak, jak ji obdrží od pořadatele v gpx formátu. Pokud se rozhodnou ji opustit (např. z důvodu nákupu potravin nebo řešení technických problémů), musí se na ni následně vrátit přesně v místě, kde ji opustili.

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pohybu po veřejných komunikací a silničního provozu a chovat se šetrně k přírodě a ke svému okolí.

Vyjížďka se jede nonstop a záleží pouze na samotných účastnících, kdy a na jak dlouho závod přeruší za účelem nákupu, odpočinku, občerstvení nebo spánku.

Účastníci si řeší občerstvení během vyjížďky sami – mohou využít restaurační zařízení, mohou požádat o jídlo, vodu, nocleh či pomoc s řešením technických potíží místní obyvatele a kolemjdoucí, tato pomoc však nesmí být domluvena předem. V případě, že si účastníci rozloží vyjížďku do více dnů, pro přespání mohou účastníci využít komerční ubytovací zařízení, stanovat nebo spát pod širákem.

Účastník mají povinnost průběžně informovat ostatní o své aktuální poloze, a to ihned po dosažení bodů předem stanovených pořadatelem a vždy na konci dne. Účastník musí poté informovat pořadatele v okamžiku ukončení vyjížďky a nejpozději do 3 dnů odeslat záznam projeté trasy (z navigace nebo aplikace typu Strava apod.). V případě předčasného ukončení vyjížďky zašlou účastníci informační SMS na číslo, které obdrží od pořadatele před startem. Dopravu na místo startu či do cíle si v tomto případě řeší účastníci sami. 

Obecná pravidla a pravidla zaznamenávání trasy naleznete v sekcích ZÁZNAM O PROJETÍ TRASY a KOMUNIKACE S POŘADATELEM.

Přemyslovské sedlo

REGISTRACE

Každý zájemce o účast v seriálu má první, a poté každou čtvrtou, vyjížďku zdarma, ale musí se na ni registrovat prostřednictvím jednotného REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, který je společný pro všechny vyjížďky seriálu Solo Challenge Cup. Pro registraci na tuto vyjížďku uveďte v kolonce „Název vyjížďky“ text „Orlicko-Jesenická třístovka, nebo ORLJES300“.

O pravidlech registrace a podmínkách při provádění více registrací naráz nebo pro registrování více osob v rámci jedné vyjížďky naleznete v sekci REGISTRACE A PLATBY.

Účastníci obdrží přesnou trasu, a mohou si vyjet body do bodovací soutěže a budou zapsáni do výsledkové listiny po uhrazení organizačního poplatku ve výši 100 Kč/osoba.

Poplatek posílejte nejpozději do 7 dnů po registraci na bankovní účet: 670100-2216784675/6210. Do zprávy pro příjemce uveďte REGISTRACE ORLJES300 a své jméno a příjmení (např. REGISTRACE ORLJES300 PETR NOVÁK).

poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově

VÝSLEDKOVÁ LISTINA A BODY DO POHÁRU „ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP“

Účastníci akce získají na základě svého času potřebného pro absolvování vyjížďky (včetně všech přestávek) body do celkového bodování poháru ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP (úplná pravidla ZDE). Výsledková listina vyjížďky i celého poháru se uzavírá 31.10.2020. Přesné počty bodů po zohlednění koeficientů za obtížnost vyjížďky, termínu absolvování, věku a pohlaví, budou zveřejněny do 15.11.2020, stejně jako celkové bodování poháru. Průběžné pořadí celého poháru naleznete v sekci (PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SCHC).

Účastník s nejrychlejším časem vyjížďky získá 100b. Počet získaných bodů na dalších příčkách se bude odvíjet od konečného počtu absolventů vyjížďky. Pokud se dané akce například zúčastní 25 osob, účastníci na dalších příčkách získávají postupně 96b, 92b, 88b atd. Tyto body slouží jako základní body pro další výpočet. Účastníci na prvních třech místech získají navíc bonusové body: 1. místo – 10b, 2. místo – 5b, 3. místo – 3b.

Základní a bonusové body se následně násobí koeficienty obtížnosti akce, termínu absolvování, věkem a pohlavím, a účastí v páru:

Koeficient obtížnosti akce: hlavní trasa 1,33; krátká trasa 1,25

Koeficienty dle termínu absolvování vyjížďky: květen 1,2; červen 1,1, červenec-říjen 1

Koeficienty dle věku a pohlaví: Muži narození v roce 1971 a později mají koeficient 1. Muži narození v roce 1970 nebo dříve budou své body násobit koeficientem 1,33; ženy narozené v roce 1971 a později násobí své základní a bonusové body koeficientem 1,5; a ženy narozené v roce 1970 a dříve koeficientem 1,75.

Koeficienty pro jízdu v páru: Účastníci jedoucí v páru nebo skupině pak své celkové body násobí koeficientem 0,8.

Podrobnější pravidla bodování a postup výpočtu bodů pro různé kategorie účastníků naleznete v sekci PRAVIDLA A BODOVÁNÍ SCHC.

tradiční roubenka v Orlickém Záhoří

FINIŠEŘI TRASY „ORLICKO-JESENICKÁ 300“

jménočasdatkatbodykoef
1.Petr Suchánek15:16:286.6.M-100+101,46
KOEFICIENTY OBTÍŽNOSTI 
kompletní trasa 1,33
nekompletní trasa: 100-200km 1; 200-250km 1,2; 250km+ 1,33

CENY PRO NEJRYCHLEJŠÍ ÚČASTNÍKY

HLAVNÍ TRASA:

Účastník s nejrychlejším časem získá poukaz na startovné zdarma na jakoukoliv akci *) pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník s druhým nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník na třetím místě obdrží poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Nejrychlejší žena obdrží poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

4.-10. místo – poukaz na slevu 20 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru

*) Na všechny jednotlivé akce pořádané v roce 2021 bude vyčleněno maximálně 20 míst pro vítěze vyjížděk SOLO CHALLENGE CUPu. Pokud by mělo více vítězů jednotlivých vyjížděk zájem o stejný závod (např. EuroPeaks 1500), přednostní právo dostanou účastníci s vyšším počtem bodů v celkovém pořadí SOLO CHALLENGE CUPu a účastníci dále v pořadí si budou muset vybrat jinou akci, u které budou moci uplatnit startovné zdarma.

KRÁTKÁ TRASA:

Účastník s nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník s druhým nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník na třetím místě obdrží poukaz na slevu 25 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Nejrychlejší žena obdrží poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

4.-10. místo – poukaz na slevu 10 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru

Účastníci na předních místech si navíc svým výkonem a ziskem bodů v celkové soutěži seriálu zajistí přednostní registrace na akce pořádané v roce 2021. Předběžný program k nahlédnutí zde.

GALERIE FINIŠERŮ

Prvním finišerem dlouhé trasy se stal Petr Suchánek v čase 15:16:28.