PROPOZICE NJ+ODRY

ZÁKLADNÍ POPIS AKCE

Zapadlými kouty Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů“ je cca 260km silniční vyjížďka s převýšením 3600m po vedlejších silnicích řídce osídlené oblasti Nízkého Jeseníku, Oderských vrchů a v okolí vojenského prostoru Libavá. Trasa je pevně stanovená, tvoří ji okruh a účastníci si mohou vybrat libovolný bod startu i směr, ve kterém ji absolvují. Krátká trasa měří cca 190km a vynechává několik zajížděk. Trasa má hodně vlnitý profil se spíše krátkými, ale nezřídka prudkými stoupáními.

ODKAZ NA FB UDÁLOST:

Závod s hromadným startem tato vyjížďka letos mít nebude, snad v roce 2021.

Termín sólo vyjížďky si volí každý účastník sám, měsíce duben-červen mají bodové zvýhodnění v podobě vyššího koeficientu (viz níže). Uzávěrka pro připsání bodů do žebříčku SOLO CHALLENGE CUPU je 31.10.2020.

HLAVNÍ TRASA

Celková délka a převýšení: 260km; 3600m

Nejvyšší bod: Albrechtice u Rýmařova 685m

Místo startu: libovolné – trasa projíždí např. městy Šternberk, Rýmařov, Odry nebo Vítkov, ale je dobře dostupné také např. z okolí Fulneku, Uničova, Bruntálu atd.

Trasa: Šternberk – Domašov n. Bys. – Město Libavá – Budišov n. Bud. – Vítkov – Spálov – Potštát – Odry – Melč – Kružberk – Břidličná – Rýmařov – Sovinec

Zajímavosti: hrad Šternberk, stoupání na Ecce Homo, vojenský prostor Libavá, muzeum břidlic v Budišově, vodní nádrže Slezská Harta a Kružberk, poutní místo Panna Marie ve Skále u Spálova, Potštátské skalní město, centra měst Odry a Rýmařov, hrad Sovinec, Pradědova galerie v Jiříkově

Mapa:

Profil (při startu ve Šternberku a jízdě proti směru hodinových ručiček):

KRÁTKÁ TRASA

Celková délka a převýšení: 190km/2600m

Nejvyšší bod: Albrechtice u Rýmařova 685m

Trasa

Mapa:

Profil:

Doporučené kolo: silniční

TIP NA VÍKENDOVOU KOMBINACI: Vyjížďku je možné zkombinovat např. v rámci víkendového výletu v okolí Šternberku s MTB vyjížďkou „Sovinecký štěrkolet“. Při výchozím bodu ve Slezsku pak s „Beskydskou osmičkou“ nebo „VKK nonstop“. Pokročilí vytrvalci se pak mohou pokusit o náročný dvojboj společně s „Ospalým venkovem Jesenicka“.

PRAVIDLA

Účastníci musí projet trasu přesně tak, jak ji obdrží od pořadatele v gpx formátu. Pokud se rozhodnou ji opustit (např. z důvodu nákupu potravin nebo řešení technických problémů), musí se na ni následně vrátit přesně v místě, kde ji opustili.

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pohybu po veřejných komunikací a silničního provozu a chovat se šetrně k přírodě a ke svému okolí.

Účastníci si řeší občerstvení během vyjížďky sami – mohou využít restaurační zařízení, mohou požádat o jídlo, vodu, nocleh či pomoc s řešením technických potíží místní obyvatele a kolemjdoucí, tato pomoc však nesmí být domluvena předem. V případě, že si účastníci rozloží vyjížďku do více dnů, pro přespání mohou účastníci využít komerční ubytovací zařízení, stanovat nebo spát pod širákem.

Účastník je povinen ohlásit se pořadateli v momentě zahájení vyjížďky, odeslat během ní fotografie z několika bodů, které se dozví až spolu s obdržením gpx souboru, přičemž aspoň na jedné bude rozpoznatelný samotný účastník a na druhé detail kola. Účastník musí poté informovat pořadatele v okamžiku ukončení vyjížďky a nejpozději do 3 dnů odeslat záznam projeté trasy (z navigace nebo aplikace typu Strava apod.).

Pokud se na trase objeví nějaká nečekaná uzavírka, která donutí účastníka k zásadní objížďce (platí především u silnic, ne u popadaných stromů apod.), účastník je povinen o tom informovat pořadatele, doložit to pomocí fotografie a poté si musí zvolit nejkratší možnou objízdnou trasu s tím, že jeho/její výsledný čas mu/jí bude snížen/navýšen dle celkové průměrné rychlosti jeho/její vyjížďky a počtu kilometrů, o kolik byla alternativní trasa delší/kratší. V případě, že objízdná trasa vynechá nějaké náročné stoupání, bude účastníkův čas strávený na objízdné trasy upraven koeficientem (1,1). Doporučuje se ověřit si průjezdnost trasy ještě před zahájením vyjížďky.

Podrobnější obecná pravidla pro zaznamenávání trasy naleznete v sekcích ZÁZNAM TRASY a KOMUNIKACE S POŘADATELEM.

REGISTRACE

Každý zájemce o účast v seriálu má první, a poté každou čtvrtou, vyjížďku zdarma, ale musí se na ni registrovat prostřednictvím jednotného REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, který je společný pro všechny vyjížďky pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ. Pro registraci na tuto vyjížďku uveďte v kolonce „Název vyjížďky“ text „Zapadlými kouty Nízkého Jeseníků a Oderských vrchů“.

O pravidlech registrace a podmínkách při provádění více registrací naráz nebo pro registrování více osob v rámci jedné vyjížďky naleznete v sekci REGISTRACE A PLATBY.

Účastníci obdrží přesnou trasu, a mohou si vyjet body do bodovací soutěže a budou zapsáni do výsledkové listiny po uhrazení organizačního poplatku ve výši 100 Kč/osoba.

Poplatek posílejte nejpozději do 7 dnů po registraci na bankovní účet: 670100-2216784675/6210. Do zprávy pro příjemce uveďte REGISTRACE NJ+ODRY a své jméno a příjmení (např. REGISTRACE NJ+ODRY PETR NOVÁK).

Po obdržení platby obdrží účastníci informační email, gpx soubor s trasou a odkaz na trasu v aplikaci Mapy.cz a soubor v pdf s bližším popisem trasy a dalšími tipy.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA A BODY DO POHÁRU „ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP“

Účastníci akce získají na základě svého času potřebného pro absolvování vyjížďky (včetně všech přestávek) body do celkového bodování poháru ULTRA-BIKE SOLO CHALLENGE CUP (úplná pravidla ZDE). Výsledková listina vyjížďky i celého poháru se uzavírá 31.10.2020. Přesné počty bodů po zohlednění koeficientů za obtížnost vyjížďky, termínu absolvování, věku a pohlaví, budou zveřejněny do 15.11.2020, stejně jako celkové bodování poháru.

Průběžné pořadí a dosažené časy všech dosavadních absolventů vyjížďky naleznete v sekci FINIŠEŘI NJ+ODRY, aktuální bodové zisky jednotlivých finišerů budou aktualizovány vždy do cca 5 dnů po skončení kalendářního měsíce. Průběžné pořadí celého poháru naleznete v sekci (PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SCHC).

Účastník s nejrychlejším časem vyjížďky získá 100b. Počet získaných bodů na dalších příčkách se bude odvíjet od konečného počtu absolventů vyjížďky. Pokud se dané akce například zúčastní 25 osob, účastníci na dalších příčkách získávají postupně 96b, 92b, 88b atd. Tyto body slouží jako základní body pro další výpočet. Účastníci na prvních třech místech získají navíc bonusové body: 1. místo – 10b, 2. místo – 5b, 3. místo – 3b.

Základní a bonusové body se následně násobí koeficienty obtížnosti akce, termínu absolvování, věkem a pohlavím, a účastí v páru:

Koeficient obtížnosti akce: hlavní trasa 1,25; krátká trasa 1

Koeficienty dle termínu absolvování vyjížďky: duben 1,3; květen 1,2; červen 1,1

Koeficienty dle věku a pohlaví: Muži narození v roce 1971 a později mají koeficient 1. Muži narození v roce 1970 nebo dříve budou své body násobit koeficientem 1,33; ženy narozené v roce 1971 a později násobí své základní a bonusové body koeficientem 1,5; a ženy narozené v roce 1970 a dříve koeficientem 1,75.

Koeficienty pro jízdu v páru: Účastníci jedoucí v páru nebo skupině pak své celkové body násobí koeficientem 0,8.

Podrobnější pravidla bodování a postup výpočtu bodů pro různé kategorie účastníků naleznete v sekci PRAVIDLA A BODOVÁNÍ SCHC.

CENY PRO NEJRYCHLEJŠÍ ÚČASTNÍKY

HLAVNÍ TRASA:

Účastník s nejrychlejším časem získá poukaz na startovné zdarma*) na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník s druhým nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník na třetím místě obdrží poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Nejrychlejší žena obdrží poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

4.-10. místo – poukaz na slevu 20 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru

*) Na všechny jednotlivé akce pořádané pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 bude vyčleněno maximálně 20 míst pro vítěze vyjížděk SOLO CHALLENG CUPu. Pokud by mělo více vítězů jednotlivých vyjížděk zájem o stejný závod, přednost dostanou účastníci s vyšším počtem bodů v celkovém pořadí SOLO CHALLENGE CUPu.

KRÁTKÁ TRASA:

Účastník s nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 50 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník s druhým nejrychlejším časem získá poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Účastník na třetím místě obdrží poukaz na slevu 25 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

Nejrychlejší žena obdrží poukaz na slevu 33 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru.

4.-10. místo – poukaz na slevu 10 % na jakoukoliv akci pořádanou pod hlavičkou ULTRA-BIKE.CZ v roce 2021 dle vlastního výběru

Naivně optimistický kalendář akcí na rok 2021 je k nahlédnutí zde.

Předpokládané výše startovného: EuroPeaks 1500 Kč, EuroCities Paříž 1200 Kč, EuroCities Budapešť 1000 Kč, Tisícovka napříč ČR 1000 Kč, JES300 600 Kč… ostatní menší akce bez GPS trackerů – jednodenní 150 Kč, dvoudenní 300 Kč.