PLÁN AKCÍ NA ROK 2021 A PRŮBĚH REGISTRACÍ

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SERIÁLU ULTRA-BIKE.CZ NA ROK 2021

Vždycky jsem si své výpravy i život obecně plánoval hodně do budoucna, a nejinak je tomu i v případě vizí projektu ULTRA-BIKE.CZ. Jelikož odměnami za přední umístění v jednotlivých vyjížďkách i celkovém pořadí bodovací soutěže seriálu SOLO CHALLENGE CUP jsou slevy na startovném a přednostní registrace na rok 2021, domnívám se, že pro zvýšení Vaší motivace neuškodí, když budete vědět, „o co jedete“, a jak velké částky můžete za svá přední umístění ušetřit v příštím roce.

Přestože je nejistota ohledně budoucího vývoje koronavirové situace stále velká, věřím, že příští rok už bude cestování do zahraničí jednodušší, a drtivou většinu akcí se podaří zrealizovat podle mých představ.

Program akcí na rok 2021 je zatím připraven tak, aby využil prodloužených víkendů a českých státních svátků a nabídl a střídal menší i velké akce jak pro bikery, tak pro silničáře. Podle zájmu a zpětné vazby se během zimy rozhodnu, které z akcí se pojedou s GPS trackery, a podle toho nastavím startovné.

PRŮBĚH REGISTRACÍ NA ROK 2021

Kromě slev na startovném je důležitým motivačním prvkem pro míru Vašeho zapojení do celého seriálu, i pro Vaše výkony během jednotlivých vyjížděk, možnost zařazení do co nejdřívější vlny registrace a možnost registrovat se na co nejvíce akcí. Tímto bych rád odměnil průkopníky celého projektu ULTRA-BIKE.CZ, poctivé sběrače bodů a opakované účastníky vyjížděk jak v rámci SOLO CHALLENGE CUPu, tak i těch s hromadným startem, a také jejich nejrychlejší účastníky, čímž by se na nich měla postupně utvrzovat konkurence.

Pravidla pro registrace na rok 2021 tedy budou následující:

1. vlna – vítězové hlavních tras jednotlivých vyjížděk a prvních 10 účastníků v celkovém pořadí SOLO CHALLENGE CUPu. Budou mít právo až na 5 registrací na jakékoliv akce pořádané v roce 2021

2. vlna – účastníci na medailových pozicích hlavních i krátkých tras a účastníci na 11.-30. místě celkového pořadí SOLO CHALLENGE CUPu. Budou mít právo až na 4 registrace na akce pořádané v roce 2021

3. vlna – účastníci na 4.-10. místech hlavních i krátkých tras a účastníci na 31.-50. místě celkového pořadí SOLO CHALLENGE CUPu. Budou mít právo až na 3 registrace na akce pořádané v roce 2021 

4. vlna – účastníci na 50.-80. místě prvního ročníku seriálu SOLO CHALLENGE CUPu. Budou mít právo na 2 registrace na akce pořádané v roce 2021 

5. vlna – ostatní účastníci prvního ročníku SOLO CHALLENGE CUPu. Budou mít právo na 1 registraci.

Po ukončení těchto pěti vln budou registrace spuštěny pro všechny nové zájemce o akce ULTRA-BIKE, a pro účastníky, kteří již uplatnili své registrace v některé z pěti přednostních vln.