OBECNÁ PRAVIDLA VYJÍŽDĚK

OBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO VYJÍŽĎKY SERIÁLU SOLO CHALLENGE CUP

Níže uvedená pravidla platí pro všechny vyjížďky zařazené do seriálu SOLO CHALLENGE CUP:

 

 

ZODPOVĚDNOST

Účastníci absolvují vyjížďku na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv zdravotní, materiální či jinou újmu, která se účastníkovi přihodí během absolvování vyjížďky.

 

 

VOLBA VÝCHOZÍHO BODU

U vyjížděk, které tvoří okruh, si účastníci mohou sami zvolit svůj výchozí bod (ať už s ohledem na vzdálenost od místa bydliště nebo profil trasy – např. snaha absolvovat nejtěžší úseky na začátku) i směr, ve kterém vyjížďku absolvují. Svůj termín, výchozí bod a směr prosím uveďte v registračním formuláři (byť není úplně závazný), na jeho základě obdržíte od pořadatele několik povinných bodů, ze kterých musíte v průběhu vyjížďky odeslat fotografie neprodleně po jejich dosažení (viz sekci KOMUNIKACE S POŘADATELEM).

 

 

PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pohybu po veřejných komunikací a silničního provozu a chovat se šetrně k přírodě a ke svému okolí.

 

 

OPUŠTĚNÍ TRASY

Účastníci musí projet trasu přesně tak, jak ji obdrží od pořadatele v gpx formátu. Pokud se účastník rozhodne opustit předem stanovenou trasu (např. kvůli nákupu potravin, vyřešení technického problému nebo prohlídky nějaké zajímavosti mimo trasu), musí se na ni vrátit v místě, kde ji opustil.

Čas, který účastníkovi běží mimo danou trasu, se započítává do celkového času vyjížďky. Mírný odklon od trasy (např. souběžné ulice ve městech, cyklostezka podél silnice atd), který nijak zásadně nezkracuje stanovenou trasu je povolen a účastník se nemusí vracet zpět na původní trasu. Více o pravidlech projetí a záznamu trasy v sekci ZÁZNAM O PROJETÍ TRASY

 

 

UZAVÍRKY A OBJÍŽĎKY

Pokud se na trase – zejména silničních vyjížděk – objeví nějaká nečekaná uzavírka (opravy silnic apod.), účastník se musí sám rozhodnout, jestli zariskuje a pokusí se opravovaný úsek projet (resp. projde pěšky, dle charakteru uzavírky) či nikoliv. Pokud se účastník rozhodne pro objížďku, musí se vrátit na původní trasu v nejbližším možném bodě. Čas strávený na objízdné trase se (bohužel) počítá do celkového času vyjížďky. Doporučuji ověřit si průjezdnost trasy ještě před zahájením vyjížďky (např. pomocí aplikací Mapy.cz nebo Waze) a případně konzultovat objízdnou trasu s pořadatelem nebo (při zásadním navýšení vzdálenosti) odložit vyjížďku na jindy.

 

 

PODPORA OKOLÍ A NOCLEH

Účastníci si řeší občerstvení během vyjížďky sami – mohou využít restaurační zařízení, mohou požádat o jídlo, vodu, nocleh či pomoc s řešením technických potíží místní obyvatele a kolemjdoucí, tato pomoc však nesmí být domluvena předem. Doprovodná vozidla nejsou povolena.

V případě, že si účastníci rozloží vyjížďku do více dnů, pro přespání mohou využít komerční ubytovací zařízení, přespat u přátel, stanovat nebo spát pod širákem. V CHKO nebo národních parcích je nocování v přírodě povoleno pouze na místech k tomu určených.

 

 

DOKAZOVÁNÍ TRASY A PŘEKÁŽKY NA TRASE

Podrobnější pravidla pro zaznamenávání trasy a komunikaci s pořadatelem ohledně nečekaných událostí naleznete v samostatných sekcích ZÁZNAM TRASY a KOMUNIKACE S POŘADATELEM.