SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC

Sdružení Šance je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním.

Posláním sdružení Šance Olomouc je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života.

Druh obecně prospěšných služeb:

 • humanizace nemocničního prostředí,
 • zajištění zdravotnických pomůcek, přístrojového, technického a jiného vybavení v nemocnici i v domácí péči,
 • sociální a další pomoc pacientům a jejich rodinám,
 • organizace volnočasových aktivit pacientů,
 • organizace ozdravných a rekreačních pobytů pacientů a jejich rodin,
 • podpora spolupráce pacientů, jejich rodin a zdravotnického personálu,
 • podpora vzájemného setkávání pacientů a jejich rodin,
 • organizace a podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí,
 • osvětová činnost směrem k veřejnosti,
 • organizace veřejných sbírek,
 • podpora lékařské vědeckovýzkumné činnosti,
 • podpora dalšího vzdělávání zdravotnického personálu,
 • podpora registru dárců kostní dřeně.
Na obrázku může být: 19 lidí
Na obrázku může být: 25 people, people smiling , stojící lidé

Více o činnosti sdružení se můžete dočíst na webové stránce:

http://www.sancecz.org/